ZGODY

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH przez firmę IZOSERVICE Sp. z o.o. ul. Billewiczów 12, 05-270 Marki.

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”),

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Izoservice Sp. z o.o. z siedzibą w Markach, kod pocztowy 05-270, ul. Billewiczów 12 (ADO). To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny  oraz zgodny z obowiązującymi przepisami.

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu transakcji kupna- sprzedaży, w ramach korespondencji mailowej, rozmów telefonicznych, rozmów bezpośrednich, umów świadczenia usług, wynajmu i serwisu, wykorzystujemy w następujących celach:

 1. Zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w celu obsługi oraz realizacji zleceń i zamówień – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO, podstawę tę będziemy w skrócie nazywać „wykonaniem umowy oraz obsługą i realizacją zamówień”;
 2. Wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych:
 3. wystawiania i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych
 4. udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami
 5. sporządzania dokumentów najmu urządzeń iniekcyjnych

Z danych potrzebnych do realizacji w/w obowiązków prawnych będziemy korzystać:

 1. przez czas wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO; podstawę tę będziemy nazywać „obowiązkiem prawnym”;
 2. przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: obowiązek prawny):

lub

 1. przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO; podstawę tę będziemy nazywać „naszym prawnie uzasadnionym interesem”);
 2. Tworzenia zestawień, analiz, statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług przez czas trwania umowy (podstawa prawna: wykonanie umowy).
 3. 4. weryfikacji wiarygodności płatniczej – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy i obsługi oraz realizacji zamówień oraz do rozpatrywania związanych z tym reklamacji (podstawa prawna: wykonanie umowy oraz obsługa i realizacja zamówień); dotyczy to także danych uzyskanych przez nas z innych źródeł, a jeśli zawierają Państwo z nami kolejną umowę, składają kolejne zamówienie – Państwa danych posiadanych już przez nas przed jej zawarciem;
 4. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: wykonanie umowy), a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

Komu przekażemy Państwa dane?

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty realizujące na naszą rzecz usługi księgowe, windykacyjne, informatyczne, kurierskie lub pocztowe.

Jakie dane posiadamy?

Dane osobowe niezbędne do zawarcia i wykonania łączącej nas umowy oraz obsługi i realizacji zleceń i zamówień to:

- Nazwa firmy, adres firmy, adres korespondencyjny, NIP, imię i nazwisko osoby do kontaktu, numer telefonu, adres mailowy.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy poprosić o podanie Państwa innych danych, niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Jakie uprawnienia macie Państwo w stosunku do swoich danych?

Zgodnie z nowymi przepisami macie Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia. Ponadto możecie w dowolnym momencie skorzystać z prawa do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie Państwa danych.

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w Biurze Izoservice Sp. z o.o. przy ul. Radzymińskiej 234/236, 03-674 w Warszawie lub dzwoniąc do naszej firmy pod nr telefonu +48 667 00 45 45) a także w formie mailowej na adres biuro@izoservice.pl

Jednocześnie, szanując Państwa prywatność, ale chcąc pozostać z Państwem w kontakcie, prosimy o wypełnienie poniższego formularza oraz wyrażenie odpowiednich zgód, które w przyszłości umożliwią nam kontakt i korespondencję z Państwem. Dzięki temu będziecie Państwo otrzymywali informacje o nowych produktach, aktualnych ofertach, voucherach i zniżkach.

 

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.