IZOLACJA POZIOMA W MURZE CEGLANYM

Izolacja pozioma w murze ceglanym przy użyciu pompy iniekcyjnej Izopulsa 500 i pakerów plastikowych