Iniekcja strukturalna pakery
Iniekcje strukturalne
23 lipca 2018
impregnacja kamienia 2
Impregnacja kamienia
23 lipca 2018
końcówki iniekcyjne pakery stalowe

Pakery/Końcówki iniekcyjne

 

 

końcówki iniekcyjne pakery

Iniekcja przez końcówki iniekcyjne, nazywane również pakerami, to technologia, w której materiał wypełniający pęknięcia jest tłoczony w bryłę budynku pod ciśnieniem.

Przeważnie końcówki iniekcyjne są wykonane z nierdzewnego stopu metali. Najczęściej wprowadza się je do nawierconego otworu pod kątem około 45 stopni względem płaszczyzny pęknięcia i mocno wbija.

Pola aplikacji

– w suchych i mokrych materiałach budowlanych
– w pęknięciach przewodzących wodę i wodę pod ciśnieniem
– do wypełniania pustek
– iniekcja wysokociśnieniowa o następujący o ciśnieniu do około 200 bar w budowle betonowe

Wkładanie pakerów/końcówek iniekcyjnych

– Odstępy miedzy pakerami zależą od grubości materiału budowlanego (zwykle odległość ta odpowiada połowie grubości materiału budowlanego)
– Otwór najczęściej wierci się pod kątem 45° względem pęknięcia – tak, by dowiercić się do pęknięcia w połowie jego głębokości.
– Sposób przygotowania otworu zależy od rodzaju wstrzykiwanego materiału
– Włożyć i wbić paker
– Ubytki należy zamknąć materiałem izolacyjnym, w zależności od zadania, nie izolować zakończenia pęknięcia na odcinku 3-5 cm
– Zainiekować paker, aż z następnego pakera wypłynie wstrzykiwany materiał
– Po zakończeniu iniekcji końcówki iniekcyjne są wyjmowane. W budowli mogą pozostać tylko elementy niekorodujące
– Zamknąć otwory

Iniekcja rys

Końcówki iniekcyjne klejone

Paker klejony przykleja się mieszaniną żywicy poliuretanowej lub epoksydowej. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, by otwór pakera znajdował się bezpośrednio nad pęknięciem i kanał iniekcyjny pakera nie był zatkany. Pakery klejone stosuje  się przeważnie w budowlach, w których z przyczyn konstrukcyjnych nie można wykonywać wiercenia (beton sprężony).

Pola aplikacji

– w suchych materiałach budowlanych
– w materiałach budowlanych o gęstym zbrojeniu
– w betonie  sprężonym
– iniekcje wysokociśnieniowe o ciśnieniu maks. 60 bar

Wkładanie pakerów klejonych

pakery klejone

– Oczyścić powierzchnie po obu stronach pęknięcia
– Odstępy miedzy pakerami zależą od grubości materiału budowlanego (zwykle odległość ta odpowiada połowie grubości materiału budowlanego)
– Zabezpieczenie kanału iniekcyjnego poprzez wbicie w pęknięcie nasmarowane- go trzpienia stalowego
– Paker przykleić z materiałem izolacyjnym nad trzpień stalowy na pęknięcie
– Pęknięcie i przyklejaną nogę pakera zamknąć materiałem izolacyjnym
– W zależności od zadania, nie izolować zakończenia pęknięcia na odcinku 3-5 cm
– Kalamitki stożkowe przykręcać w cyklu przeprowadzanych prac
– Zainiekować paker, aż z następnego pakera wypłynie wstrzykiwany materiał
– Po iniekcji zerwać paker i materiał izolacyjny.

Szablony do przyklejania końcówek iniekcyjnych

Od niedawna w ofercie producentów sprzętu iniekcyjnego pojawiły się specjalne szablony do przyklejania pakerów. To wyraźny ukłon w stronę wykonawców, bo choć sam proces klejenia końcówki iniekcyjnej do najbardziej skomplikowanych nie należy, to jednak dzięki zastosowaniu takiego szablonu można go znacznie uprościć i usprawnić.

Sam szablon to niewielki, poręczny i niezwykle prosty w użyciu przyrząd, który pozwoli wykonawcy oszczędzić czas i znacząco zmniejszyć zużycie materiału.

Przyklejanie pakerów klejonych

Kalamitki

Kalamitka szpiczasta końcówki iniekcyjne
Kalamitka szpiczasta

Końcówki iniekcyjne do zastosowania z żywicami reaktywnymi z reguły są wyposażone w wysokociśnieniową kalamitkę stożkową. Jej ciśnienie otwarcia wynosi ok. 15–20 bar. Oznacza to, że przy takim ciśnieniu otwiera  się zawór kulowy i rozpoczyna się wtryskiwanie materiału do elementu. Dostępne są także niskociśnieniowe kalamitki stożkowe. W tym przypadku ciśnienie otwarcia wynosi 2–3 bar.

Inną opcją jest użycie kalamitki o łbie płaskim. Jednak w tym wypadku do podłączenia niezbędna będzie specjalna złączka. Niektóre modele pakerów posiadają zasuwę odcinającą jako zawór. W tych typach nie występuje ciśnienie otwarcia. Materiał może przepływać bez przeszkód. Wybór wysokiego lub niskiego ciśnienia zależy od zadania, jakie ma spełniać iniekcja.

Opracowanie: Redakcja IzoForum
Źródło: DESOI

Kalamitka płaska końcówki iniekcyjne
Kalamitka płaska

JESTEŚ ZAINTERESOWANY TEMATEM?

Zadzwoń: +48 601 643 375 lub umów się na szkolenie: szkolenia@izoservice.pl