Ochrona i renowacja budynków zawilgoconych
Ochrona i renowacja budynków zawilgoconych
18 lipca 2018
paker rozkręcana kalamitka
Ocena prac iniekcyjnych
18 lipca 2018
techniki iniekcyjne

Iniekcje ABC

techniki iniekcyjne

Co dokładnie kryje się pod pojęciem iniekcji?

Zastosowanie technik iniekcyjnych.

Iniekcja gruntu budowlanego

Iniekcja żywiczna

Iniekcja pozioma

Iniekcja rys

Iniekcja kurtynowa

Iniekcja to pojęcie nadrzędne. Wiążą się z nią wszystkie materiały pomocnicze, takie jak pakery i  urządzenia iniekcyjne, chemia  a także wszystkie obszary zastosowania techniki, np. iniekcja uszczelniająca i powierzchniowa, izolacja pozioma, iniekcja pęknięć, system węży iniekcyjnych.

Iniekcja gruntu budowlanego

W iniekcji gruntu materiał wstrzykuje się do pustek pod materiałami budowlanymi albo w ziemi za pomocą pakerów lub lanc iniekcyjnych. Metoda ta służy np. do wzmacniania gruntu budowlanego. Przykładowe obszary zastosowania  uszczelnień w gruncie budowlanym  przy użyciu wbijanych lanc iniekcyjnych to: tunele, kanały, mury oporowe, wykończenia betonem  elewacyjnym, zbiorniki wody pitnej, mosty.

Uszczelnianie budynków

Uszczelnianie budynków obejmuje kompleksowe prace w zakresie ochrony przed wilgocią piwnic, suteryn jak również tuneli, mostów i parkingów wielopoziomowych. Dodatkowo uszczelnianie budynków obejmuje również takie prace, jak uszczelnianie dachów płaskich, tarasów i balkonów, a także uszczelnianie wewnętrzne.

izoforum_stabilizacja_gruntu

Iniekcja żywiczna

Jest to technika uszczelniania stosowana  w budownictwie np. do wypełniania pęknięć  i pustek, a także do uszczelniania połączeń ścian z podwalinami lub do uszczelniania pionowego.  Iniekcję żywiczną stosuje się w miejscach,  gdzie po zabiegu iniekcji całość musi być idealnie szczelna. Dodatkowo iniekcja żywiczna zwiększa nośność. Ten typ iniekcji wykonuje się według ściśle  określonych zasad – wstrzykując żywicę pod ciśnieniem przez pakery do iniekowanego materiału budowlanego.

izoforum_izolacja_pozioma

Izolacja pozioma

Jest to system uszczelniania chroniący przed wilgocią kapilarną. Zapobiega on podsiąkaniu budynku od podłoża. Izolację poziomą stosuje się przeważnie między płytą posadzkową, a wznoszonym murem lub – w nowych budynkach – między murem, a stropem piwnicy  z wykorzystaniem folii lub taśmy bitumicznej. W starszych budynkach nie ma zwykle izolacji poziomej i można ja odtworzyć w późniejszym czasie. W zależności od obiektu i stopnia podsiąkania stosuje się różne metody. Podstawą prac remontowych  muszą  być wstępne  oględziny miejsca. W metodach iniekcji (iniekcja ciśnieniowa) ciśnienie wymagane do wstrzykiwania materiału wytwarzane jest maszynowo. Izolacje poziome należy wykonywać na całym przekroju materiału budowlanego.

Iniekcja rys

W naprawie pęknięć uszkodzone materiały budowlane naprawia się poprzez ich łączenie  z zamknięciem  siłowym. Pęknięcia są przy tym wypełniane w taki sposób, że stają się szczelne i nie przepuszczają  wody, ani wilgoci. Wstrzyknięty materiał zapewnia ochronę przed korozją i nie przepuszcza szkodliwych substancji. Ponadto, łączenie  z zamknięciem  siłowym wzmacnia nośność  betonu względem muru. Metoda  ta znajduje zastosowanie w budownictwie  mieszkalnym i przemysłowym, a także w budownictwie podziemnym, kanałowym i wodnym.

Iniekcja kurtynowa

Jest to metoda dodatkowego uszczelniania poprzez żelowanie. Elementy budowli mające styczność z ziemią lub przysypane ziemią pokrywa się od wewnątrz na zewnątrz żywicami. Płynny materiał o małej lepkości  tworzy na aplikowanej  powierzchni nieprzepuszczającą wodę elastyczną warstwę iniekcyjną(kurtunę). Tą samą metodą zamyka się również pustki, szczeliny dylatacyjne i pęknięcia. Typowymi obszarami zastosowań iniekcji uszczelniającej jest budownictwo mieszkalne i przemysłowe,  budownictwo  podziemne i kanałowe, a także wodne i tunelowe.

Opracowanie: Redakcja IzoForum
Źródło: DESOI

iniekcje kurtynowe

JESTEŚ ZAINTERESOWANY TEMATEM?

Zadzwoń: +48 601 643 375 lub umów się na szkolenie: szkolenia@izoservice.pl