Folia kubełkowa, skuteczna ochrona hydroizolacji

folia
Folia kubełkowa: kierunek fundamenty
29 czerwca 2018
izoforum_podcinanie_murow
Podcinanie murów
9 lipca 2018
izoforum_folia_kubelkowa

Folia kubełkowa, skuteczna ochrona hydroizolacji 

folia kubelkowa

Folia kubełkowa to produkowana z twardego polietylenu membrana, która swą nazwę zawdzięcza charakterystycznym wytłoczeniom, przypominających ścięte stożki albo jak kto woli, kubełki. Ich kształt jest tak dobrany, aby nacisk ziemi nie powodował zgniecenia folii.

Grunt, na którym posadowiony jest budynek, cały czas pracuje, nawet jeśli dla nas jest to całkowicie niewyczuwalne. W efekcie, może więc niekorzystnie oddziaływać na bitumiczną hydroizolację ścian piwnicznych i fundamentowych, chroniącą podstawy naszego domu przed wnikaniem wilgoci. Zastosowanie w takim przypadku folii kubełkowej eliminuje ten problem, gdyż to materiał niezwykle wytrzymały, odporny na zgniatanie czy ścieranie.

Otwarte od strony nasypu kubełki wypełniają się ziemią, pozwalając na równomierny rozkład sił działających na folię. Dzięki temu zredukowane zostaje ryzyko uszkodzeń membrany czy bitumicznej hydroizolacji, wynikające z ruchów terenu, zasypywania wykopów lub osiadania budynków czy dziurawienia dokonywanego przez korzenie drzew.

Dzięki specjalnemu kształtowi wytłoczeń folia, ułożona kubełkami w stronę budynku, nie tylko nie ulega zgnieceniu pod naporem ziemi, ale też zapewnia optymalną przestrzeń wentylacyjną między konstrukcją budynku, a izolacją. Szczelina ta zapewnia odprowadzenie wody i pary wodnej, co pozwala zabezpieczyć materiały budowlane przed nadmierną wilgocią i przed tworzeniem się ciśnienia hydrostatycznego, pozwalając jednocześnie na sprawne odprowadzanie wody do systemu drenażowego.

Twarda folia polietylenowa w równym stopniu odporna jest na działanie wody, grzybów, bakterii glebowych oraz chemikaliów znajdujących się w ziemi. Jej prawidłowe zamontowanie pozwoli zapewnić długoletnią ochronę powierzchni (Fot. Den Braven).

folia_kubelkowa-zd

Zastosowania folii kubełkowej

Membrany tłoczone mają, poza ochroną fundamentów, szereg innych zastosowań, mających na celu zabezpieczenie budynku przed wilgocią.

Fundamenty

– izolacja pionowa fundamentów i innych podziemnych części budynków mających kontakt z gruntem (folia chroni warstwę hydroizolacyjną przed mechanicznymi uszkodzeniami;

– jako izolacja przeciwwodna fundamentów w przypadku, gdy budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody w gruntach przepuszczalnych, zgodnie z Instrukcją ITB 408/2006;

– dodatkowa warstwa drenująca w systemach zabezpieczeń wodochronnych podziemnych części budynków.

Osłona murów oporowych

Folia kubełkowa może działać tak samo, jak na fundamentach, drenując wody opadowe napierające na mury, będące elementem budowli ziemnych.

Piwnice

– pod posadzki piwnic

Folia kubełkowa pod posadzką piwnicy stanowi warstwę drenująco-wentylującą. W tym przypadku zastosowanie membrany wymaga wylania na niej zbrojonej szlichty jako podkładu pod posadzkę.

Zasypywane stropy

Zastosowanie folii kubełkowej na hydroizolacji pozwala utworzyć warstwę drenująco – wentylującą. Warunkiem skutecznego rozwiązania jest wykonanie odpowiednich spadków i zapewnienie sprawnego systemu odprowadzania wody z powierzchni stropu.

Tarasy

Folia kubełkowa na tarasie, pod warstwą zbrojonego betonu, tzw. szlichty, spełnia rolę wentylacyjną, korzystając z ruchu powietrza, usuwającego wilgoć z przestrzeni tworzonej przez wytłoczenia. Warunkiem skuteczności tego rozwiązania jest pozostawienie na brzegach tarasu wlotów do szczeliny wentylacyjnej z co najmniej dwóch stron, umożliwiających ruch powietrza.

Montaż folii kubełkowej

Powierzchnia podłoża powinna być mocna, równa i całkowicie sucha. Prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o dł. 2 m nie może być większy niż 10 mm. Wszelkie nierówności należy wyrównać zaprawą cementowo-wapienną. Montaż folii kubełkowej jest możliwy po min. 7 dniach od dnia wykonania wyrównania.

Izolacja pionowa a pozioma

W zastosowaniach poziomych, np. na tarasie, folię układa się wytłoczeniami (kubełkami) do dołu.

izolacja_pionowa_przy_uzyciu_folii_kubelkowej

Podstawową zasadą w wykonywaniu izolacji pionowej ścian fundamentowych z folii kubełkowej jest układanie membrany wytłoczeniami skierowanymi w kierunku ściany. Tylko w takim położeniu folia skutecznie separuje grunt od muru, zaś pustka powietrzna pozwala ścianie „oddychać”. (Rys. PLAST MASTER)

izolacja_pionowa_przy_uzyciu_folii_kubelkowej_2

Podstawową zasadą w wykonywaniu izolacji pionowej ścian fundamentowych z folii kubełkowej jest układanie membrany wytłoczeniami skierowanymi w kierunku ściany. Tylko w takim położeniu folia skutecznie separuje grunt od muru, zaś pustka powietrzna pozwala ścianie „oddychać”. (Rys. PLAST MASTER)

Folię mocuje się do podłoża gwoździami lub kołkami z podkładkami uszczelniającymi w ilości min. 5 szt./m2. W niektórych przypadkach wystarczy samo zasypywanie przy użyciu tymczasowych podpór podtrzymujących folię w trakcie obsypywania. Po zasypaniu wykopu wystający brzeg folii może być ucięty do poziomu podmurówki lub gruntu.

Miejscami mocowania folii są strefy ich wytłoczeń  (punkty przylegające do ściany). Folię należy łączyć na zakład. W zastosowaniach pionowych zakłady połączeń bocznych muszą obejmować 3-5 rzędów stożków (10-15cm), a połączeń góra – dół: 2-4 rzędy. Mniejsze zakłady można stosować, jeśli miejsca łączeń uszczelnione są dodatkowo klejem butylowym bądź podobnymi materiałami odpornymi na wilgoć.

W poziomych zastosowaniach folii kubełkowej, np. na tarasach wszystkie zakłady muszą być takie same i powinny wynosić 3-4 rzędy. Mocowanie stanowi czynność pomocniczą, ponieważ folia kubełkowa po zabudowaniu jest przysypana lub zalana betonem.

Przy zasypywaniu wykopu grunt należy zagęścić. Inaczej podczas zapadania się gruntu, folia kubełkowa może się zwijać, marszczyć, rysując czy nawet trwale uszkadzając warstwę izolacyjną.

Aby folia kubełkowa dobrze spełniała swoją funkcję, muszą być spełnione następujące warunki:

– zapewniona szczelność na zakładach,

– dobrze uszczelniona krawędź pozioma folii na powierzchni ściany,

– dobre uszczelnienia w miejscach załamań izolacji oraz w miejscach,

– połączenia z izolacją poziomą.

Przykładowe błędy wykonawcze

– niewłaściwe ułożenie folii kubełkowej, która została wyprowadzona ponad 60cm nad ziemią, w dodatku wytłoczeniami na zewnątrz.

niewlasciwe ulozenie folii babelkowej

fot. Icopal

– możliwość uszkodzenia izolacji pionowej przez folię kubełkową wyprowadzoną ponad poziom terenu, na skutek parcia gruntu oraz osiadania budynku

uszkodzenia izolacji pionowej przez folię kubełkową

fot. Icopal

 

– niewłaściwe zabezpieczenie fundamentów, folia kubełkowa poprzerywana, częściowo zastąpiona zwykłą folią budowlaną, brak zabezpieczenia przejść rurowych

niewłaściwe zabezpieczenie fundamentów

fot. Icopal

 

Ceny folii kubełkowej

Ceny folii kubełkowej na allegro zaczynają się już od 2,99zł/m2.

Folie Marma Izoflex 400: kolor czarny, rolka 20mb, dostępne w szerokościach: 1m/1,5m/2m/2,5m/3m  w cenie 5,06zł/m2 (Izoflex 500 w cenie 5,95zł/m2), wg informacji Icmarket.

Folie Dorken: kolor brązowy, rolka 20mb, dostępne w szerokościach: 1m/1,5m/2m/2,4m/3m w cenie 8,51zł/m2 (Icmarket).

Folie ARMAT: kolor czarny, rolka 2,5 x 20m, w cenie 10,15zł/m2 (Ceneo)

 

Opracowanie: Redakcja IzoForum

JESTEŚ ZAINTERESOWANY TEMATEM?

Zadzwoń: +48 601 643 375 lub umów się na szkolenie: szkolenia@izoservice.pl