Aquafin 2K/M: elastyczny i nowoczesny

rysunek 1 c - rys._Schomburg Krystaliczne zaprawy uszczelniające
Krystaliczne zaprawy uszczelniające
25 lipca 2018
Elastyczność materiałów cementowych
Elastyczność materiałów cementowych
26 lipca 2018
schom - Aq 2KM_

fot./Schomburg

rozmowa

Aquafin 2K/M: elastyczny i nowoczesny

AQUAFIN 2K to produkt obecny na polskim rynku od blisko 20 lat. Dla wykonawcy jest często synonimem elastycznego szlamu mineralnego. Okazuje się jednak, że Aquafin 2K wciąż potrafi zaskoczyć. O jego nowym obliczu, znanym jako Aquafin2K/M rozmawiamy z Mariuszem Rakiem, kierownikiem sprzedaży działu SYMBUD w firmie Schomburg.

 Redakcja Izoforum: Co to jest Aquafin 2K/M?

schom - Aq 2KM_
fot./Schomburg

Mariusz Rak: Jest to elastyczna, cienkowarstwowa, modyfikowana polimerami, dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca. Po związaniu tworzy bezszwową, mostkującą rysy, elastyczną powłokę. Stosuje się ją zwykle jako uszczelnienie przeciwwilgociowe lub przeciwwodne budynków i budowli, powłokową izolację podpłytkową w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, ale również jako trwałe i skuteczne uszczelnienie basenów odkrytych i zabudowanych – AQUAFIN® POOL SYSTEM. Spełnia przy tym wszelkie wymagania higieniczno – sanitarne oraz ochrony środowiska. Doskonale sprawdza się także w obiektach inżynieryjnych, (wysokościowych lub podziemnych), szybach, kanałach, w oczyszczalniach ścieków (czyli środowiskach agresywnych) oraz w budownictwie drogowym.

RI: Do jakich aplikacji produkt jest przystosowany?

MR: AQUAFIN 2K/M jest zaprawą wiążącą hydraulicznie, łatwą w aplikacji – nanoszenie odbywa się przy użyciu pacy, pędzla lub natryskowo przy zastosowaniu kompaktowej, lekkiej i bardzo wytrzymałej pompy ślimakowej, High Pump Small.

RI: Czy w chwili obecnej, przy tak szerokiej ofercie produktów konkurencyjnych, jest coś, co wyróżnia Aquafin 2K/M? 

MR: Po pierwsze, odporność na promieniowanie ultrafioletowe, co pozwala na stosowanie produktu jako warstwy ostatecznej (kończącej) na tarasach i balkonach. Przykład ten obala zresztą mit, jakoby produkty elastyczne charakteryzowały się słabą odpornością mechaniczną.

Kolejna ważna kwestiato niezwykle wysoka przyczepność AQUAFIN2K/M do podłoża, sięgająca nawet 2,5 N/mm2 (wartość porównywalna z wytrzymałością betonu klasy C 20/25 na rozciąganie), którą uzyskuje się na skutek dwóch procesów: mechanicznego „kotwienia” cząsteczek cementu w porach podłoża oraz chemicznych wiązań między polimerami, wchodzącymi w skład zaprawy a podłożem – wiązania międzycząsteczkowe.

Zresztą to właśnie ten produkt został wykorzystany dla zabezpieczenia głęboko położonych pomieszczeń w jednej z elektrowni atomowych na Ukrainie.

Poza tym AQUAFIN 2K/M w odpowiednim układzie warstw jest odporny na wodę o ciśnieniu ujemnym.

Nie można także nie wspomnieć o wysokiej odporności chemicznej AQUAFIN 2K/M, czego najlepszym dowodem jest liczba oczyszczalni ścieków, w których zastosowano ten produkt. Co ciekawe, wyjątkowa kompozycja Aquafin 2K/M sprawia, że produkt nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i ma dopuszczenie Państwowego Zakładu Higieny do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia.

schom nakładanie
fot./Schomburg

RI: Co ze zbrojeniem?

MR: Produkt nie wymaga żadnego dodatkowego zbrojenia, nie ma więc potrzeby stosowania np. siatek wzmacniających.

Jeśli miałbym się pokusić o skrótową charakterystykę produktu, powiedziałbym, że jest to idealna kompozycja potrzeb (sygnalizowanych przez klientów) oraz możliwości (konstrukcyjno-technologicznych).

RI: Przypomnijmy w takim razie kilka podstawowych zasad, o których należy pamiętać aplikując Aquafin 2K/M. Na co zwrócić uwagę przygotowując podłoże?

MR: Podłożem pod pionowe hydroizolacje, mogą być powierzchnie betonowe (żelbetowe), murowe lub tynk cementowy. Natomiast powierzchnie poziome lub silnie nachylone, muszą być wykonane z betonu.

schom-2KM Houston Zoo Mt
fot./Schomburg

Jeżeli zaprawa będzie pracować na odrywanie od podłoża, powinna być wykonana bezpośrednio na elemencie konstrukcyjnym. Podłoże w każdym przypadku musi być nośne, równe i lekko porowate, wolne od gniazd żwirowych, spękań i nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiałów, środków i warstw zmniejszających przywieranie.  Należy usunąć wystające fragmenty podłoża oraz wszelkiego rodzaju inne nierówności, szczególnie o ostrych krawędziach. Rysy o ustabilizowanej szerokości, większej niż 2 mm, należy poszerzyć i zasklepić systemowymi zaprawami naprawczymi, przy rysach o szerokości rozwarcia nie większej niż 0,5 mm zazwyczaj nie są wymagane żadne szczególne czynności przygotowawcze. Co ważne, przed aplikacją, a szczególnie w okresach letnich, zaleca się zwilżenie podłoża, tak aby w momencie aplikacji szlamu, było ono matowo – wilgotne. Nawilżanie zaleca się przeprowadzić dwukrotnie: pierwsze na kilka – kilkanaście godzin przed aplikacją, drugie bezpośrednio przed nakładaniem szlamu.

RI: W jaki sposób wykonuje się przejścia dylatacyjne z wykorzystaniem technologii Aquafin 2K/M? 

MR: Wykorzystuje się do tego specjalne taśmy dylatacyjne ASO-Dichtband 2000 S. Od strony praktycznej wygląda to następująco: wzdłuż szczeliny dylatacyjnej po obu stronach krawędzi należy nanieść preparat uszczelniający AQUAFIN 2K/M o szerokości co najmniej 2 cm większej od szerokości taśmy, następnie układamy taśmę na świeżym uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd, po czym dociskamy taśmę i po wyschnięciu jeszcze raz powlekamy materiałem uszczelniającym. Szerokość zakładek przy łączeniu taśmy powinna wynosić co najmniej 10 cm.

RI: Podstawowe zasady przy aplikacji ręcznej Aquafin 2K/M?

MR: Pierwszą warstwę należy nanosić obficie, dokładnie wcierając w matowo-wilgotne podłoże za pomocą szczotki dekarskiej lub twardego pędzla. Drugą i ewentualne kolejne warstwy nanosić podobnie lub przez szpachlowanie. Przy czym nową warstwę można nanieść dopiero, gdy poprzednia już całkowicie związała. Należy unikać nanoszenia w jednym zabiegu warstw większych niż 2kg/m2. Może to bowiem powodować powstanie rys skurczowych.

RI: Czy można przyspieszyć aplikację Aquafin 2K/M?

MR: Jak już wcześniej wspomniałem produkt może być nakładany metodą natryskową. Ewentualnie można też skorzystać z „przyspieszonej wersji produktu” – AQUAFIN RS 300.

RI: Dziękujemy za rozmowę.

POLECANE PRODUKTY

JESTEŚ ZAINTERESOWANY TEMATEM?

Zadzwoń: +48 601 643 375 lub umów się na szkolenie: szkolenia@izoservice.pl